Profilaktinis sveikatos patikrinimas Klaipėdoje 

UAB „Salgymeda“ atlieka profilaktinius sveikatos patikrinimus tik prisirašiusiems pacientams.

Neprisirašiusiems pacientams profilaktinis sveikatos tikrinimas neatliekamas.

Paciento priėjimas ir konsultavimas

Bendrosios praktikos gydytojo neprisirašiusiems pacientams (1-am mėnesiui, be tyrimų) – 25€

Injekcijos ir infuzijos

Infuzija į vena (neprisirašiusiems pacientams) – 10€

Injekcijos į vena (neprisirašiusiems pacientams) – 4€

Injekcijos į raumenį (neprisirašiusiems pacientams) – 2€

Sveikatos tikrinimas

Vairuotojų sveikatos patikrinimas (prisirašiusiems pacientams) – 18€

Vairuotojų sveikatos patikrinimas (neprisirašiusiems pacientams) – 20€

Vykstant į užsienį, sveikatos patikrinimas – 10€

Norint įsigyti civilinį ginklą, sveikatos patikrinimas (prisirašiusiems pacientams) –18€

Norint įsigyti civilinį ginklą, sveikatos patikrinimas (neprisirašiusiems pacientams) –20€

Profilaktinis sveikatos patikrinimas (prisirašiusiems pacientams) – 5€

Pažymų išdavimas pacientų pageidavimu – 5€

Formos E 213 užpildymas – 8€

EKG atlikimas (neprisirašiusiems pacientams) – 5€

Kreiptis UAB „Salgymeda“ Jūreivių 19, Klaipėda.

Registratūros telefonas (8 ~ 46) 49 09 33

Salvija