Profilaktinis sveikatos patikrinimas Klaipėdoje

UAB „Salgymeda“ atlieka profilaktinius sveikatos patikrinimus. Ši klinikos paslauga yra mokama, todėl gali kreiptis pacientai iš visos Klaipėdos apskrities. Norint profilaktiškai pasitikrinti sveikatą nereikia prisirašyti prie šeimos gydytojo.

Paciento priėjimas ir konsultavimas

Bendrosios praktikos gydytojo neprisirašiusiems pacientams (1-am mėnesiui, be tyrimų) – 25€

Injekcijos ir infuzijos

Infuzija į vena (neprisirašiusiems pacientams) – 10€

Injekcijos į vena (neprisirašiusiems pacientams) – 4€

Injekcijos į raumenį (neprisirašiusiems pacientams) – 2€

Sveikatos tikrinimas

Vairuotojų sveikatos patikrinimas (prisirašiusiems pacientams) – 18€

Vairuotojų sveikatos patikrinimas (neprisirašiusiems pacientams) – 20€

Vykstant į užsienį, sveikatos patikrinimas – 10€

Norint įsigyti civilinį ginklą, sveikatos patikrinimas (prisirašiusiems pacientams) –18€

Norint įsigyti civilinį ginklą, sveikatos patikrinimas (neprisirašiusiems pacientams) –20€

Profilaktinis sveikatos patikrinimas (prisirašiusiems pacientams) – 5€

Profilaktinis sveikatos patikrinimas (neprisirašiusiems pacientams) – 10€

Pažymų išdavimas pacientų pageidavimu – 5€

Formos E 213 užpildymas – 8€

EKG atlikimas (neprisirašiusiems pacientams) – 5€

Kreiptis UAB „Salgymeda“ Jūreivių 19, Klaipėda.

Registratūros telefonas (8 ~ 46) 49 09 33

Salvija