Šeimos gydytojai Klaipėdoje

Šeimos gydytojos konsultuoja nėščiąsias, naujagimius, ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikus, suaugusiuosius, neįgaliuosius, senyvo amžiaus pacientus.
Propaguoja sveiką gyvenseną, didelį dėmesį skiria profilaktikai, bendrųjų rizikos veiksnių mažinimui. Išrašo įvairias pažymas (medicininė darbo, vairuotojo, moksleivių, į stovyklas).
Ūmiai susirgus, patyrus traumą pacientus priima tą pačią dieną (pageidautina laiką suderinti telefonu);
Esant poreikiui, aplanko namuose. Ištyrusi pacientą ir įvertinusi būklę, skiria ir išrašo reikiamus vaistus, nedarbingumo pažymėjimus.
Esant būtinumui, diagnozei ir gydymui patikslinti, siunčia specialistų konsultacijoms, stacionariniam gydymui.

Siekiant pagerinti šeimos gydytojų paslaugų prieinamumą kiekviename šeimos gydytojo kabinete įvestas telefonas. Mūsų pacientai gali būti konsultuojami telefonu.


Kontaktiniai telefonai:

 

Gyd. D. Vitkienė (8 ~ 46) 49 09 32,
Gyd. V. Kasputienė (8 ~ 46) 47 47 57
Gyd. E. Gelumbauskienė (8 ~ 46) 47 47 54
Gyd. T. Voitko (8 ~ 46) 47 47 55
Gyd. A. Pocevičius (8 ~ 46) 22 16 23

Gydytoja Danguolė Vitkienė

Išsilavinimas, įgyta specialybė:
1975m. baigė Kauno medicinos universitetą.

2002m. įgijo šeimos specializaciją.
Profesinė patirtis:
Nuo 2005m. dirba UAB „Salgymeda“ direktoriaus pavaduotoja medicinai ir šeimos gydytoja. Priima suaugusius ir vaikus, atlieka profilaktinius sveikatos patikrinimus.

Gydytoja Vidutė Kasputienė

Išsilavinimas, įgyta specialybė:
1978m. baigė Kauno medicinos universitetą. Iki 2005m. dirbo vaikų gydytoja.

2005m. įgijo šeimos gydytojo specializaciją. 
Profesinė patirtis:
Dirba šeimos gydytoja, priima suaugusius ir vaikus.

Edita Gelumbauskienė

Išsilavinimas, įgyta specialybė:
1988 m. baigė Kauno medicinos universitetą.

1990 m. įgijo vaikų gydytojo specializaciją, dirbo vaikų gydytoja.

2000 m. įgijo šeimos gydytojo specializaciją, pradėjo dirbti šeimos gydytoja.

Profesinė patirtis:
Dirba šeimos gydytoja, priima suaugusius ir vaikus, atlieka profilaktinius sveikatos patikrinimus.

Klinikos vadovas – šeimos gydytojas Antanas Pocevičius

Gydytojas konsultuoja suaugusiuosius bei vaikus ir maloniai kviečia jungtis prie jo kuruojamų pacientų. Gydytojas garantuoja ne tik pirminio (ambulatorinio) lygio ligų prevenciją, profilaktiką bei jų savalaikį diagnozavimą ir gydymą, bet ir individualizuotą požiūrį į pacientą, jo sveikatinimą, sveikatą, jos problemas ir medicininius pacientų poreikius.

Yra unikali galimybė konsultuoti pacientus nuotoliniu būdu. Taip pat yra išskirtinė galimybė susisiekti, o reikalui esant, konsultuotis su gydytoju klinikoje, jo nedarbo valandomis. Ūmiai susirgusius, patyrusius traumą pacientus, gydytojas priima tą pačią dieną (pageidautiną laiką suderinti telefonu).

Esant būtinumui aplanko namuose. Ištyrus pacientą ir įvertinus būklę, skiria reikiamus vaistus, išrašo nedarbingumo pažymėjimus, ir kitas med. pažymas (medicininė darbo, vairuotojo, moksleivių, stovyklų).

Esant būtinumui, diagnozei ir gydymui patikslinti siunčia specialistų konsultacijoms, stacionariam gydymui.


Adresas: Bandužių g. 16-39, Klaipėda

Tatjana Voitko

Išsilavinimas, įgyta specialybė:

1974m. baigė Tomsko medicinos universitetą
Nuo 2005m. dirba UAB Salgymeda šeimos gydytoja

Profesinė patirtis:

Dirba šeimos gydytoja, priima suaugusius ir vaikus.
Atlieka profilaktinius sveikatos patikrinimus.